Specielle regler omkring ungdomsfester

Specielle regler for udleje til ungdomsfester og fødselsdage.

Ved udleje til ungdomsfester kræves at min 2 forældrepar har ansvaret for arrangementet i forbindelse med udlejningen.

Der skal være mindst 2 forælder til stede under hele festen
Undertegnede 2 forældrepar bekræfter herved, at vi i forbindelse med leje af Hee Gl. Stationsbygning, til en 18-24 års fødselsdag, eller anden form for ungdoms-fest, indestår for eventuelle skader på bygning og eller inventar/service, som tilhører forsamlingshuset, og samtidig accepterer at være erstatningspligtig, hvis uheldet er ude.
Vi kan være fysisk tilstede under hele arrangementet, og vil kunne gribe ind hvis der opstår uroligheder. I givet fald, om nødv. gribe ind og stoppe festen.
Det er særdeles vigtig. at der ikke forekommer unødig støj udenfor bygningen, af hensyn til naboerne.
Lejer accepter at pedellen kan møde op under festen.
Som forældrepar til ungdomsfesten d.                  
erklærer vi hermed at være indforstået med ovennævnte.

Forældrepar nr. 1:                            Forældrepar nr. 2:

Navn:                                                Navn.:                          

Adresse:                                           Adresse:                    

By:                                                     By:                             

Mobil telf.:                                         Mobil telf.:                  

Fastnet telf.:                                     Fastnet telf.:               

E-mail:               @                  
          E-mail:              @     

Underskrift:                                      Underskrift: