Bestyrelsen

Bestyrelsens sammensætning

Formand

Erling Madsen

Telefon: 20134528

Genvalgt: 2022

Næstformand
Preben Larsen
Hovervej 75, Hee, 6950 Ringkøbing
Telefon: 97335656
E-mail: preben@ofir.dk
Genvalgt: 2018

Sekretær

Jens Erik Pedersen

Valgt: 2022

Bestyrelsesmedlem

Ronnie Knuisgaard Sørensen

Agersbækvej 21, Hee, 6950 Ringkøbing

Telefon: 21322008

E-mail: agersbakvej21@gmail.com

Genvalgt: 2020

Bestyrelsesmedlem
Claus Bæk Pedersen
Telefon: 97335116
E-mail: mail@heesmed.dk
Genvalgt: 2020

Kasserer
Kaj Smedegaard
Telefon: 25301600
E-mail: kajhee23@gmail.com
Genvalgt: 2018