Lejekontrakt
LEJEKONTRAKT
Ringgaden 3A, Hee, 6950 Ringkøbing, Tlf. 23 88 38 88
Mail: heestationsbygning@gmail.com
Lejers navn:


DATO:


Adresse:
Adresse:
Postnr.:
Mobil tlf.:
E-mail:
Formål med lejen:
Bemærk: Huset må ikke benyttes til andet formål.
Mellem lejer og Hee Gl. Stationsbygning er indgået følgende lejeaftale.
Huset udlejes fra den:
Til den:
Depositum ved leje aftale:
Pris for leje af lokalet:
Tillæg for leje af 1. sal:
I alt:
Indbetales på bankkonto: 7670 - 1530661 i Ringkøbing Landbobank
Lejen er excl. forbrug af el og gas, som aflæses ved ankomst og afrejse.
Depositum indbetales senest 2 måned før leje datoen.
Leje af lokale betales senest 1 måned før leje datoen.
Lejeaftalen skal ligeledes underskrives, og inden 1 måned før leje datoen returneres til, Hee Gl. Stationsbygning, v/Kaj Smedegaard, Agersbækvej 23, Hee, 6950 Ringkøbing.
Ved for sendt indbetaling kan reservation ikke påregnes.
Ved afbestilling senere end 1 måned før lejedato, må det påregnes at depositum er tabt, og at udlejer vil forsøge at udleje lokalerne til anden side, uden kompensation for tidligere reservation.
Depositum henstår til, forbrug af el - gas, evt. manglende oprydning og skader på de lejede faciliteter, inventar og service forvoldt af lejers brug, eller af dennes gæster.
Efter optælling og syn, samt aflæsning af forbrugsmålere, tilbagebetales overskydende depositum, til Deres bankkonto via bankoverførsel
(oplys kontonummer                                                                                            )
Lejer forpligtiger sig til personligt at være til stede ved hele arrangementet, og at det er ham/hende, som foretager den sidste visuelle kontrol inden huset forlades. Aflæsningsskema og nøgle puttes i postkassen uden for køkkendøren
Ved underskrift af denne lejeaftale bekræftes samtidig, at man har læst praktiske råd og hus regler, herunder også generelle regler, på husets hjemmeside.
Bemærk venligst, at man selv ryde op efter sig, og fylder affaldet i container.                                                             Se også brugevejledning
Underskrift lejer: